ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satış Teklifi

SORGU TABLOSU : SalesTenderVoucher
HASH DEĞERİ : -8561079772885830000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPSalesTenderVoucher
VERİ SINIFI : TenderVoucher
TABLO : L_TENDERVOUCHER