ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yevmiye Numaralama Onayı

SORGU TABLOSU : LedgerJournal
HASH DEĞERİ : 1445376232154550000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerJournal
VERİ SINIFI : LedgerJournal
TABLO : E_GLJOURNAL