ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fiyatlama Detayı

SORGU TABLOSU : InsuranceCostDetail
HASH DEĞERİ : 6521536701819530000L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wp.WPInsuranceCostDetail
VERİ SINIFI : InsuranceCostDetail
TABLO : INS_POLICYCOSTDET