ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Org. Birim Grubu

SORGU TABLOSU : OrgUnitGroup
HASH DEĞERİ : -1335863081228400000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPOrgUnitGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE