ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

eCTD Çıktı Medyası

SORGU TABLOSU : CtdSubmissionMedia
HASH DEĞERİ : 7580287451259820000L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPCtdSubmissionMedia
VERİ SINIFI : CtdSubmissionMedia
TABLO : P_MEDLICSUBMEDIA