ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Birim Kullanıcı EBYS Yetkisi

SORGU TABLOSU : EbysRightForUnit
HASH DEĞERİ : -7736526651710740000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysRightForUnit
VERİ SINIFI : EbysRightForUnit
TABLO : DMS_UNITRIGHT