ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Seri Hareketi

SORGU TABLOSU : StockItemVoucherLineSerial
HASH DEĞERİ : 54433735148951300L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemVoucherLineSerial
VERİ SINIFI : StockItemVoucherLineSerial
TABLO : I_ITEMSERIALLINE