ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Emri İhtiyacı

SORGU TABLOSU : ProductionOrderStockItem
HASH DEĞERİ : -7421894225987740000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionOrderStockItem
VERİ SINIFI : ProductionOrderStockItem
TABLO : P_ORDERBOMITEM