ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Hareketi

SORGU TABLOSU : LogisticsStockItemLine
HASH DEĞERİ : 6847907592078900000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPLogisticsStockItemLine
VERİ SINIFI : LogisticsStockItemLine
TABLO :