ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kalite Kriter Seti Öğesi

SORGU TABLOSU : QualityControlFeatureSetEntry
HASH DEĞERİ : 6596522663853400000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPQualityControlFeatureSetEntry
VERİ SINIFI : QualityControlFeatureSetEntry
TABLO : I_QCFEATSETENTRY