ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Koşulu

SORGU TABLOSU : HrWorkerContract
HASH DEĞERİ : -7677043819116680000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrWorkerContract
VERİ SINIFI : HrWorkerContract
TABLO : HR_CONTRACT