ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hastalık Grubu

SORGU TABLOSU : DiseaseGroupType
HASH DEĞERİ : -7302208329709820000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPDiseaseGroupType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE