ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Poliçe İşlem Sebebi

SORGU TABLOSU : InsurancePolicyReason
HASH DEĞERİ : -2820667243518540000L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wps.ServerWPInsurancePolicyReason
VERİ SINIFI : InsurancePolicyReason
TABLO : INS_REASON