ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Prim Tanımı

SORGU TABLOSU : AgentPremiumCard
HASH DEĞERİ : -3183742096358460000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPAgentPremiumCard
VERİ SINIFI : AgentPremiumCard
TABLO : L_PREMIUMCARD