ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ticari İşlem Grubu

SORGU TABLOSU : FinPartyTradeGroup
HASH DEĞERİ : 7661872795908340000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinPartyTradeGroup
VERİ SINIFI : FinPartyTradeGroup
TABLO : F_ARAPGROUP