ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Giysi/Teçhizat Türü

SORGU TABLOSU : HrPersonnelClothingType
HASH DEĞERİ : -2067025503335490000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPersonnelClothingType
VERİ SINIFI : HrPersonnelClothingType
TABLO : HR_CLOTHINGTYPE