ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çek Hesabı

SORGU TABLOSU : ChequeOrBillAccount
HASH DEĞERİ : -8558465779876190000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPChequeOrBillAccount
VERİ SINIFI : ChequeOrBillAccount
TABLO : F_CHEQUEACC