ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İrsaliye

SORGU TABLOSU : ShipmentVoucher
HASH DEĞERİ : 7603787256310900000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPShipmentVoucher
VERİ SINIFI : ShipmentVoucher
TABLO : L_SHIPMENT