ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Partisi

SORGU TABLOSU : ITSProductBatch
HASH DEĞERİ : 3452246203022160000L
SINIF : com.gtech.its.wps.ServerWPITSProductBatch
VERİ SINIFI : ITSProductBatch
TABLO : ITS_PRODUCTBATCH