ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Uyarlama Tanımı

SORGU TABLOSU : StockItemConfigDefinition
HASH DEĞERİ : 1438482267582760000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemConfigDefinition
VERİ SINIFI : StockItemConfigDefinition
TABLO : I_ITEMCONFIGDEF