ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ödeme Yöntemi

SORGU TABLOSU : PaymentMethod
HASH DEĞERİ : 6479274223848890000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPPaymentMethod
VERİ SINIFI : PaymentMethod
TABLO : G_PAYMETHOD