ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gönderim Yöntemi

SORGU TABLOSU : ShipmentMethod
HASH DEĞERİ : 7065697251784960000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPShipmentMethod
VERİ SINIFI : ShipmentMethod
TABLO : L_SHIPMETHOD