ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev Güncellemesi

SORGU TABLOSU : TaskChangeEntry
HASH DEĞERİ : 984703848523061000L
SINIF : com.gtech.relax.task.wps.ServerWPTaskChangeEntry
VERİ SINIFI : TaskChangeEntry
TABLO : C_TASKCHANGE