ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Servis Talimat Türü

SORGU TABLOSU : ServiceOrderType
HASH DEĞERİ : -2442658643155900000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPServiceOrderType
VERİ SINIFI : ServiceOrderType
TABLO : L_SRVORDERTYPE