ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Süreci Sürümü

SORGU TABLOSU : ProductionProcessVersion
HASH DEĞERİ : -1648715858794470000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionProcessVersion
VERİ SINIFI : ProductionProcessVersion
TABLO : P_PROCESSREV