ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal Hesap Grupları

SORGU TABLOSU : GenCodeMonetaryItemGroup
HASH DEĞERİ : 6503244459651510000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPGenCodeMonetaryItemGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE