ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah İşlem Fişi

SORGU TABLOSU : PrAllowancePayVoucher
HASH DEĞERİ : 3584309038950640000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrAllowancePayVoucher
VERİ SINIFI : PrAllowancePayVoucher
TABLO : HR_ALWPAYVOUCHER