ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS İlgili/Kurum

SORGU TABLOSU : EbysContact
HASH DEĞERİ : -6314884070540210000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysContact
VERİ SINIFI : EbysContact
TABLO : DMS_CONTACT