ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Faaliyet Kategorisi

SORGU TABLOSU : GenericActivityCategory
HASH DEĞERİ : 1646744619493280000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wp.WPGenericActivityCategory
VERİ SINIFI : GenericCategory
TABLO : C_MISCEDITCAT