ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Güncelleme Satırı

SORGU TABLOSU : LandingCostLine
HASH DEĞERİ : 639870694767731000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPLandingCostLine
VERİ SINIFI : LandingCostLine
TABLO : L_LANDCOSTLINE