ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Poliçe Detay Bilgi

SORGU TABLOSU : InsuranceInfoEntry
HASH DEĞERİ : -7908296124545250000L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wp.WPInsuranceInfoEntry
VERİ SINIFI : InsuranceInfoEntry
TABLO : INS_POLICYINFOLN