ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gönderim Şablonu

SORGU TABLOSU : PostingTemplateGeneric
HASH DEĞERİ : -4906784813992900000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPPostingTemplateGeneric
VERİ SINIFI : PostingTemplateBase
TABLO : C_NPOSTTEMPL