ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Hesabı Vadeli İşlem

SORGU TABLOSU : FinBankAccountForward
HASH DEĞERİ : 7058083928958660000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinBankAccountForward
VERİ SINIFI : FinBankAccountForward
TABLO : F_BANKACCOUNTFORWARD