ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Proje Dağıtımı

SORGU TABLOSU : PrPayrollProjectDistribution
HASH DEĞERİ : 3443168559507920000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollProjectDistribution
VERİ SINIFI : PrPayrollProjectDistribution
TABLO : HR_PAYROLLPROJDIST