ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sayaç Okuması

SORGU TABLOSU : ToolOrAssetGaugeRead
HASH DEĞERİ : 8894963986597300000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPToolOrAssetGaugeRead
VERİ SINIFI : ToolOrAssetGaugeRead
TABLO : L_TOOLASSETREAD