ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Marka Ürün Modeli

SORGU TABLOSU : StockItemBrandModel
HASH DEĞERİ : -7982118907723680000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemBrandModel
VERİ SINIFI : StockItemBrandModel
TABLO : I_BRANDMODEL