ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hastane Ziyaret Planı

SORGU TABLOSU : WorkPlanHospital
HASH DEĞERİ : -4535307867862790000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkPlanHospital
VERİ SINIFI : WorkPlanHospital
TABLO : P_WORKPLANHOSP