ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Aygıt İletişim Ayarı

SORGU TABLOSU : DeviceCommSetting
HASH DEĞERİ : 7686171394047590000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPDeviceCommSetting
VERİ SINIFI : DeviceCommSetting
TABLO : G_DEVICECOMM