ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura Öğesi

SORGU TABLOSU : StockItemBaseForAny
HASH DEĞERİ : 8951026795312330000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemBaseForAny
VERİ SINIFI : StockItemBase
TABLO : I_ITEMBASE