ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal Dönem

SORGU TABLOSU : FinancialPeriod
HASH DEĞERİ : -8986340813552280000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPFinancialPeriod
VERİ SINIFI : FinancialPeriod
TABLO : E_LEGBIZPERIOD