ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Teslim Şekli

SORGU TABLOSU : DeliveryMethod
HASH DEĞERİ : -2177245510666370000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPDeliveryMethod
VERİ SINIFI : DeliveryMethod
TABLO : L_DELIVERYMETHOD