ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

ITS Web Servis Satırı

SORGU TABLOSU : ITSWSBatchEntryBase
HASH DEĞERİ : -8813664549274050000L
SINIF : com.gtech.its.wp.WPITSWSBatchEntryBase
VERİ SINIFI : ITSWSBatchEntry
TABLO : ITS_WSBATCHENTRY