ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Evrak Eki

SORGU TABLOSU : EbysDocumentAttachment
HASH DEĞERİ : 7596611891271290000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysDocumentAttachment
VERİ SINIFI : EbysDocumentAttachment
TABLO : DMS_DOCUMENTATT