ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gelen Faks Gönderisi

SORGU TABLOSU : PostingEntryFaxIn
HASH DEĞERİ : 8593990856578020000L
SINIF : com.gtech.bs.objects.WPPostingEntryFaxIn
VERİ SINIFI : PostingEntry
TABLO : C_NPOSTENTRY