ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Seri Kaydı

SORGU TABLOSU : StockItemSerial
HASH DEĞERİ : -8491235570694130000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemSerial
VERİ SINIFI : StockItemSerial
TABLO : I_ITEMSERIAL