ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcama Kategorisi

SORGU TABLOSU : HrExpenseCategory
HASH DEĞERİ : 7426424633769910000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrExpenseCategory
VERİ SINIFI : HrExpenseCategory
TABLO : HR_EXPCATEGORY