ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Evrak İlgisi

SORGU TABLOSU : EbysRelatedDocument
HASH DEĞERİ : 6050228578049550000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysRelatedDocument
VERİ SINIFI : EbysRelatedDocument
TABLO : DMS_DOCUMENTREL