ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

ÇSGB İş Kolu

SORGU TABLOSU : PrSocialSecurityWorkGroup
HASH DEĞERİ : -7405641768754020000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrSocialSecurityWorkGroup
VERİ SINIFI : PrSocialSecurityWorkGroup
TABLO : HR_SSWORKGROUP