ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

ITS Seri Sevkiyat Satırı

SORGU TABLOSU : ITSItemDispatchLineEntry
HASH DEĞERİ : 831267329431066000L
SINIF : com.gtech.its.wp.WPITSItemDispatchLineEntry
VERİ SINIFI : ITSItemDispatchLineEntry
TABLO : ITS_DISPATCHENTRY