ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Marka Ürün Serisi

SORGU TABLOSU : StockItemBrandSerial
HASH DEĞERİ : 7689663796669100000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemBrandSerial
VERİ SINIFI : StockItemBrandSerial
TABLO : I_BRANDSERIAL